Posts Tagged ‘سیمین بهبهانی’

روز زن گرامی باد

دوشنبه, اسفند ۱۷, ۱۳۸۸ ۱۱:۴۳ No Comments

اگر چه شعرم به خون نشست دوباره می‌سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خویش…* روز جهانی زن مبارک… این لگوی زیر را با استفاده از ایده‌ای از کتابچه ی روز جهانی زن که تغییر برای برابری در ایران پخش کرده؛ در اینک سکیپ (Inkscape) ساختم. * بخشی از شعر زیبای دوباره می‌سازمت وطن […]

This was posted under category: حقوق بشر Tags: , , , ,