از روزنامه‌نگاران پناهجوی ایرانی حمایت کنیم

جمعه, اسفند ۲۸, ۱۳۸۸ ۵:۰۷
می‌توانید برای این مطلب نظرتان را بنویسید, یا از وبسایت خود برای آن ترك بك بفرستید.


نظر دیگران