روز زن گرامی باد

دوشنبه, اسفند ۱۷, ۱۳۸۸ ۱۱:۴۳

اگر چه شعرم به خون نشست
دوباره می‌سازمت به جان،
اگر چه بیش از توان خویش…*

روز جهانی زن مبارک…
text6650
این لگوی زیر را با استفاده از ایده‌ای از کتابچه ی روز جهانی زن که تغییر برای برابری در ایران پخش کرده؛ در اینک سکیپ (Inkscape) ساختم.
* بخشی از شعر زیبای دوباره می‌سازمت وطن از بانوی شعر ممنوع الخروج؛ سیمین بهبهانی.

Balatarin mohandes Donbaleh
می‌توانید برای این مطلب نظرتان را بنویسید, یا از وبسایت خود برای آن ترك بك بفرستید.


نظر دیگران