<نگاه: صلح – حسن ختامی برای فانوس چهارشنبه ۱۸ مهر ۸۶

صلح؛ به معنای نبودِ جنگ، برای کسی که از گرسنگی یا سرما در حال مرگ است، ارزش اندکی دارد. دردِ شکنجه‌‌ای که بر یک زندانیٍ وجدان می‌رود را کم نمی‌کند. از رنج و درد کسانی که خانواده‌ی خود را در سیلی از دست داده‌اند که به‌علت نابودسازی بی‌رویه جنگل در کشور همسایه اتفاق افتاده، را نخواهد کاست. صلح فقط زمانی به طول می‌انجامد که که حقوق بشر محترم شمرده می‌شود؛ وقتی مردم غذای کافی دارند، و انسان‌ها و ملت‌ها آزاد هستند.
صلح واقعی برای شخص و دنیای اطراف او زمانی حاصل می‌شود که فرد به آرامش فکری برسد.
...
سخنرانی جایزه نوبل دالایی لاما
11 دسامبر 1989 اسلو

Peace, in the sense of the absence of war, is of little value to someone who is dying of hunger or cold. It will not remove the pain of torture inflicted on a prisoner of conscience. It does not comfort those who have lost their loved ones in floods caused by senseless deforestation in a neighboring country. Peace can only last where human rights are respected, where the people are fed, and where individuals and nations are free. True peace with one self and with the world around us can only be achieved through the development of mental peace. The other phenomena mentioned above are similarly interrelated. Thus, for example, we see that a clean environment, wealth or democracy mean little in the face of war, especially nuclear war, and that material development is not sufficient to ensure human happiness.
His Holiness the Dalai Lama's
Nobel lecture
University Aula, Oslo, December 11th, 1989

مدت طولانی است که فانوس خاموش است، بیشتر دوستانی که در این چند سال همراه فانوس بودند به دلایل مختلف یا دست از نوشتن کشیدند یا مشغله زندگی مجال نوشتن به آن‌ها نمی‌دهد. با این "نگاه" فتیله‌ی فانوس را پایین می‌کشم، شاید در فرصتی دیگر دوباره در خدمت دوستان باشم. دومین فانوس را البته حفظ خواهم کرد و قصد دارم نوشتن را ادامه دهم (دوباره شروع کنم) ولی بیشتر به انگلیسی. از تمام دوستانی که همراه فانوس بوده‌اند ممنونم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمام دوستان دارم...
پایدار باشید و سلامت.
آلیوس(علی)